Porównywarka
Filtrowanie
Facebook

Postępowanie reklamacyjne

PROCEDURA REKLAMACYJNA

 1. Kupujący ma obowiązek zgłoszenia reklamacji w miejscu zakupu mebli, a w przypadku braku takiej możliwości ( np. likwidacji jednostki handlowej), bezpośrednio u Gwaranta w formie stosownego pisemnego zgłoszenia reklamacyjnego, zawierającego dokładny opis wady (załącznik nr 1)
 2. Zgłoszenie reklamacyjne , o którym mowa powyżej należy złożyć zgodnie z treścią § 1 punktu 9. Wszystkie zgłoszenia reklamacyjne ,które nie będą posiadały wskazanych dokumentów i danych nie będą mogły zostać rozpatrzone i tym samym, nie zostanie rozpoczęta procedura reklamacyjna.
 3. O przyjęciu reklamacji do realizacji przez Gwaranta lub też uznaniu reklamacji za nieuzasadnioną Kupujący będzie powiadomiony przez Sprzedającego w terminie do 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacujnego.
 4. Na meble przeznaczone do montażu poza miejscem wydania, dostarczone Kupującemu w paczkach ( o ile paczka nie nosi śladów uszkodzenia ) czas zgłoszenia reklamacji na widoczne (jawne) wady wykonania  i wykończenia oraz braki elementów (akcesoriów) wynosi 14 dni od daty wydania.
 5. W przypadku, w którym Gwarant stwierdzi, iż złożona reklamacja jest uzasadniona  – naprawa gwarancyjna nastąpi w terminie 30 dni roboczych licząc od dnia uznania reklamacji.
 6. Podstawowym sposobem załatwienia reklamacji jest naprawa wyrobu przywracająca wartość użytkową i estetyczną.
 7. Sposób i miejsce naprawy ustala Gwarant. Jeżeli charakter wady nie wymaga jej usuwania w warunkach fabrycznych, naprawę gwarancyjną wykonuje się u Kupującego.
 8. W przypadku gdy niezbędne jest dodatkowe sprawdzenie zasadności złożonej reklamacji, sprowadzenie nowego towaru lub specjalistycznej naprawy w fabryce, terminy reklamacyjne mogą ulec wydłużeniu, o czym zostanie poinformowany Kupujący.
 9. Zwłoka w załatwieniu reklamacji nie zachodzi, gdy przedstawiciel Gwaranta zgłosi się u Kupującego w uzgodnionym terminie celem załatwienia reklamacji, a nie mógł tej czynności wykonać z przyczyn leżących po stronie Kupującego.
 10. Na Gwarancie nie ciąży obowiązek dostarczenia do Kupującego mebli  zastępczych na czas naprawy mebli objętych reklamacją.
 11. Jeżeli Kupujący uniemożliwi dokonanie naprawy uważa się, że zrezygnował z uprawnień gwarancyjnych.


§  3
ZASADY UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI MEBLI

 1. Meble należy użytkować zgodnie z ich konstrukcją i przeznaczeniem.
 2. Meble należy ustawić na wypoziomowanej powierzchni.
 3. Meble należy użytkować w pomieszczeniach zamkniętych, suchych i zabezpieczonych przed szkodliwymi wpływami czynników mogących spowodować trwałe ich uszkodzenie, jak również bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Warunki klimatyczne dla użytkowników mebli są następujące: a) wilgotność względna powietrza 40-70%, b) temperatura 15-39ºC
 4. Mebli nie należy ustawiać w odległości mniejszej niż 0,5m od czynnych źródeł ciepła (grzejniki, piece).
 5. Polakierowane powierzchnie mebli należy chronić przed zarysowaniem i obiciem.
 6. Powierzchnie blatów komód, biurek, regałów, szafek, należy chronić przed bezpośrednim działaniem gorących naczyń, zamoczeniem i rozpuszczalnikami.
 7. Meble powinny być chronione przed bezpośrednim działaniem światła słonecznego.
 8. W przypadku zastosowania w meblach oświetlenia halogenowego, żarówek nie należy dotykać bezpośrednio ręką.
 9. Powierzchnie mebli wykonanych z płyty meblowej typu laminat, Mdf ,drewna litego i naturalnych oklein należy odkurzać miękkimi tkaninami zwilżonymi w rozcieńczonych roztworze mydła i następnie wytrzeć do sucha. Przestrzegamy przed stosowaniem środków zawierających silikon oraz innych chemicznych środków do konserwacji mebli, gdyż mogą one działać negatywnie na wygląd powłoki lakierowanej.